کاشت مو و اهمیت انجام PRP بعد از آن

محققین معتقدندPRP می تواند در موارد زیر در اعمال کاشت و مراقبت مو استفاده شود:

کاشت مو:

با توجه به اینکه در عمل کاشت مو، موها از پشت سر جدا شده و در مراحلی بسیار دشوار و طولانی در جلوی سر کاشته می شوند لذا ممکن است ریشه موها به دلایل زیر دچار آسیب دیدگی موقت شوند:

۱-   کاهش آب ریشه مو  بدلیل از دست دادن سرم یا پلاسما.

۲-   کمبود اکسیژن در فاصله برداشت تا کاشت (که معمولا چند ساعت است.(

۳-   تغییرات دما و شرایط بازی و اسیدی محیط در فضای بیرون از محیط طبیعی.

۴-   نبود مویرگهای خونی لازم برای تامین اکسیژن و تغذیه آنها در محل کاشته شده.

با همراه سازی عمل کاشت مو باPRP ، می توان ضمن کاهش اثرات همه چهار آسیب احتمالی فوق، موجب تشکیل عروق خونی جدید و افزایش اکسیژن رسانی در محیط شده و موهای جدید را در کمترین زمان ممکن، به شرایط مناسب رساند.:

طاسی سر

مطالعات کلینیکی مختلفی نشان داده اند که استفاده ازPRP در طاسی سر می تواند موجب رویش مجدد و طبیعی مو در مناطق طاس پوست سر شود. ولی لازم است ضمن تزریق PRP در فواصل چهارماهه، در فاصله بین درمانها نیزPRP بصورت میکروneedling استفاده شود.

تحریک و تقویت مو

استفاده ازPRP در شرایط طبیعی و ریزش مو، می تواند موجب تحریک رشد مجدد موهای ریخته شده، تقویت شکل و قوام و کیفیت فولیکول های موجود، طولانی کردن دوره آناژن و افزایش عمر مو های موجود می شود.