زیبایی و لاغری

 

پکیج شماره ۱

 

جهت رفع تیرگی پوست صورت :

 میکرو + پیلینگ + مزوتراپی 

در یک جلسه ۲۵۰ هزارتومان

در دو جلسه ۴۵۰ هزارتومان

در سه جلسه ۶۵۰ هزارتومان

 

پکیج شماره ٢

سفت (لیفت )کردن پوست صورت و گردن با RF 

۱ جلسه  ۱۲۰ هزار تومان 

۲ جلسه ۲۲۰ هزار تومان

۳ جلسه ۳۲۰ هزارتومان

۴ جلسه ۴۵۰ هزارتومان

۵ جلسه ۵۰۰ هزارتومان

 

پکیج شماره ۳

جهت رفع سلولیت و لاغری موضعی شکم و پهلو یا اندام  ( مزوتراپی ، RF ، Cavitation )

۳ جلسه ۴۵۰ هزارتومان

۵ جلسه ۶۰۰ هزارتومان

۱۰ جلسه یک میلیون و صد هزار تومان

 

پکیج شماره۴

لیفیت صورت در یک جلسه با دابلو

دابلو صورت وگردن ۲میلیون تومان

دابلو صورت ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

پکیچ شماره ۵

لیزر موی بیکینی وزیر بغل ۵  جلسه هشتصد هزار تومان

لیزر دست و پاها  ۵ جلسه یک میلیون و دویست هزار تومان

لیزر تمام بدن ۵ جلسه سه میلیون تومان

پکیج شماره ۶ 

لاغری و رفع سلولیت با  کرایولیپولیز

۲ پروب ۳۰۰ هزارتومان

۴ پروب ۵۶۰ هزار تومان

۶ پروب ۷۸۰ هزار تومان

۸ پروب ۹۶۰ هزارتومان

۱۰ پروب یک میلیون تومان