دستگاه کویتیشن و اثر آن

کویتیشن سیستمی است که بااستفاده ازامواج اولتراسوند متمرکز،موجب ازبین رفتن سلولهای چربی می شود.

مکانیسم عمل:
-ایجاد حبابهای کوچک( Micro Bubble) دربافت چربی،که بزرگ شدن این حباب ها و انفجار آنها ، با ایجاد موج عرضی،موجب آسیب به دیواره سلولهای چربی و تخریب آنها می شود.
-امولسیفیه شدن چربیها و ازاد شدن چربیهای Liquefy شده به داخل جریان خون
-برداشت چربیها توسط جریان لنفاتیک و ادرار،که موجب دفع آنها از بدن خواهد شد.

کاربرد آن :

-ازبین بردن چربی شکم،پهلوها،رانها،بازوها و باسن
-کمک به درمان نمای ظاهری پوست پرتقالی سلولیت

سوالات متداول :

-در هر جلسه درمانی انتظار چه میزان کاهش وزن وجود دارد؟
در هر جلسه استفاده از این سیستم،کاهش سایزی درحدود ۱-۵ inch ایجادمی شود.

-آیا استفاده از کویتیشن به نتایج درمانی RF کمک می کند؟
بله. می توان حدود نیم ساعت بعد از انجام RF ، از کویتیشن جهت اثربخشی بهتر در نواحی دارای ضخامت چربی بیشتر استفاده کرد.

-انجام کویتیشن در چه مواردی توصیه می شود؟
در مناطق دارای ضخامت چربی زیاد نظیر شکم، پهلوها و کناره های خارجی رانها و بازوها می توان از این روش استفاده کرد.